اگر تمایل دارید به این سایت بروید :
http://www.photofunia.com/effects/finishing_touches/
choose file را بزنید و عکسی از خود را که در رایانه ذخیره کرده اید را انتخاب کنید خود سایت چهره شما را طراحی می کند!

شاید این تقلب باشه باسه طراحی کردن از چیزهایی که نمیتونیم بکشیم

به هر حال کمک میکنه به طراحی بهتر و  همچنین جالب هست

بد نیست به این  سایت سر بزنید.